Pravidla

 • Šifrovací hra Navíc se koná 8. června 2019 v Praze.
 • Účastní se týmy o počtu 1–4 členů. Za určitých podmínek vás může být i 5*.
 • Startovné činí 350 Kč a kapacita hry je 120 týmů. Změna: Kapacitu hry jsme se rozhodli neomezovat.
 • Účastnický poplatek je třeba uhradit do středy 5. června do 12.00. Platební údaje naleznete po registraci v sekci Váš tým.

* Na hru můžete vzít pátého hráče navíc, pokud nemá zkušenosti ze šifrovacích her. Dále se do počtu hráčů nepočítají děti do 12 let věku včetně.

Formát hry

 • Hra obsahuje start, 9 stanovišť hlavní trasy a neznámý počet úkolů navíc.
 • Plněním úkolů navíc týmy získávají body, maximálně lze získat 100 bodů.

Start a cíl

* Se startem počkáme na hráče jedoucí vlaky rj 574 Brněnský drak (odjezd 4.28 z Brna) a RJ 1040 RegioJet (odjezd v 5.00 z Brna). Pokud by se zpoždění vlaků počítalo na hodiny, sledujte webinfo.

** Čas konce hry může být organizátory před začátkem nebo v průběhu hry posunut na pozdější dobu, maximálně však o 30 minut.

Hlavní trasa

 • Stanoviště hlavní trasy na sebe navazují lineárně a jsou postupně označena celými čísly 1–9. V případě, že je zadání rozděleno na více částí, je toto naznačeno vložením dalšího symbolu za číslo stanoviště (př. 3a, 3b).
 • Řešením šifer hlavní trasy je poloha následujícího stanoviště. Výjimkou je stanoviště č. 9, jehož řešením je cílové heslo.

Úkoly navíc

 • Informace o úkolech navíc jsou poskytovány na hlavní trase hry v nezašifrované podobě.
 • Úkoly navíc na sebe mohou a nemusí navazovat a jsou postupně označeny písmeny anglické abecedy. V případě, že je zadání rozděleno na více částí, je toto naznačeno vložením dalšího symbolu za písmeno stanoviště (př. e1, e2).
 • Pokud je řešením úkolu navíc heslo, zadává ho tým do webového systému hry.
 • Záhlaví úkolů navíc obsahují informaci o počtech bodů, které tým získá jejich splněním.

Nápovědní systém

 • U šifer na hlavní trase se za nápovědy platí body za splnění úkolů navíc.
 • Informace o možnostech získat nápovědu či řešení šifry se nacházejí v záhlaví každého zadání na hlavní trase a specifikují cenu v bodech a čas, po kterém lze těchto možností využít.
 • Lze vzít řešení bez využití nápovědy. Při využití nápovědy i řešení se body za využití sčítají.
 • K úkolům navíc nápovědy a řešení za body získat nelze.
 • Informace v záhlaví zadání mohou vypadat například takto:
Nápověda:
5 bodů po 20 minutách nebo
2 body po 60 minutách
Řešení:
4 body po 90 minutách nebo
0 bodů po 120 minutách

Ve výše uvedeném příkladu může tým získat nápovědu k šifře nejdříve po dvaceti minutách na stanovišti za cenu 5 bodů. Po hodině na stanovišti se cena snižuje na 2 body. Obdobně může tým šifru po 90 minutách přeskočit výměnou za 4 body, případně zadarmo po 120 minutách. Časy a ceny hlídá webový systém, který před uplatněním jakékoli nápovědy či přeskočení potvrdí cenu, za kterou nápovědu nebo přeskočení čerpáte. Lze utratit pouze body, které máte, nelze jít do mínusu.

Vyhodnocení

 • Hru dokončí tým, který projde všemi stanovišti hlavní trasy a v cíli alespoň jeden jeho člen sdělí organizátorům správné cílové heslo.
 • Hra obsahuje dvě kategorie hodnocení:
NA čas:
Vítězem je tým, který dokončí hru první bez ohledu na body, použité nápovědy a přeskočení stanovišť.
VÍC bodů:
Vítězem je tým, který dokončí hru s nejvyšším počtem bodů na kontě v okamžiku odevzdání cílového hesla.

Povolené a zakázané postupy

 • Je povoleno tým kdykoli rozdělit, avšak maximálně na dvě části.
 • Je povoleno brát si na stanovištích 2 kopie zadání na tým.
 • Je povoleno používat libovolnou výpočetní, záznamovou a navigační techniku.
 • Je povoleno přesouvat se pěšky, v kočárku a prostředky veřejné linkové dopravy včetně přívozů, lanovky, vlaků a pravidelných leteckých spojů.
 • Je zakázáno přesouvat se způsoby nejmenovanými v předchozím bodě.
 • Je přikázáno hrát fér*. :)

* Nesledujte cizí týmy, netipujte umístění dalšího stanoviště bez vyluštění šifry, neporušujte pravidla. Kazíte tím zábavu sobě i ostatním hráčům. Pokud pochybujete, jestli je něco fér, tak spíš není.