Šifra d

Zadání v PDF (+ poster) - Řešení

Diskuse k šifře

Povoleny Markdown značky, tj. například **tučné**, *kurzíva*, hvězdička na začátku řádku je položka seznamu atp.